تن گذاری در استخوان فمور کودکان با دوبله فارسی

44

ویدئو حاضر در رابطه با تن گذاری در استخوان فمور کودکان هست که به فارسی دوبله شده . برای کودکان میتوان از این روش جهت ترمیم شکستگی ها استفاده کرد .
همین عمل را برای استخوان های دوبل ساعد کودکان نیز می توان مورد استفاده قرار داد.
مناسب برای دانشجویان و اساتید اتاق عمل و رزیدنت های ارتوپدی

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید