پنوموتوراکس (وجود هوا در قفسه سینه) چیست ؟

229

تو این ویدیو پنوموتوراکس و انواعش رو گفتیم
درمان های اورژانسی
حالت وخیمش که پنوموتوراکس فشارنده اس
و همینطور اقدامات پرستاری و فیزیولوژی این عارضه گفته شدن
امیدوارم براتون مفید باشه

 

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید