ست رینوپلاستی

4118

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو۵/۱۱سانت (TB-141-12)

 

قیچی متسن بام کرو ۵/۱۴ سانت ظریف (TB-143-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

قیچی آیریس کرو ۱۱ سانت (TB-119-11)

 

قیچی بینی فومن ۵/۱۴ سانت (TB-161-15)

 

قیچی بینی کاتل ۵/۱۶ سانت (TB-165-17)

 

قیچی بینی هایمن ۵/۱۸ سانت (TB-169-19)

 

سوزنگیر کرایل وود ۱۵سانت دسته طلائی (TH-122-15)

 

سوزنگیر ریدر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-150-18)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

پنست کارتیلاج ۵/۱۲ سانت (TC-132-12)

 

پنست بایونت ۲۰ سانت (TC-162-20)

 

پنست بایونت ۱۶ سانت (TC-160-16)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

اسپکلوم بینی کیلیان (TS-108-01)

 

اسپکلوم بینی کیلیان (TS-108-02)

 

اسپکلوم بینی کیلیان (TS-108-03)

 

پنس لوک ۵/۱۸ سانت (TS-154-01)

 

اکارتور آفریخت (TS-138-16)

 

گاید اره وچاقوی کاتل و ۲۰ سانت (TS-144-20)

 

استئوتوم لترال راست ۵/۱۷ سانت (TS-132-01)

 

استئوتوم لترال چپ ۵/۱۷ سانت (TS-132-02)

 

استئوتوم تخت ۱۸ سانت ۴ میلیمتر (TJ-380-04)

 

استئوتوم تخت ۱۸ سانت ۷ میلیمتر (TJ-380-07)

 

استئوتوم تخت ۱۸ سانت ۹ میلیمتر (TJ-380-09)

 

گوژ سپتوم (TS-134-17)

 

الویتور فریر (TS-120-19)

 

الویتور فریر ۱۹ سانت یکطرفه تیز (TS-118-19)

 

خط کش (TS-162-20)

 

اسکین هوک ۱۵ سانت (TF-102-02)

 

هوک دو شاخه تیز (TF-120-02)

 

چاقوی جوزف (TS-158-02)

 

سوهان دو طرفه فومن (TJ-444-04)

 

سوهان دو طرفه فومن (TJ-444-02)

 

سوهان یکطرفه کرو آفریخت (TJ-439-02)

 

چکش ۱۷۰ گرمی (TJ-492-19)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-08)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-10)

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید