آموزش عمل جراحی همی کولکتومی راست با دوبله فارسی

1317

برداشت کولون از جمله عمل های جراحی رایج این روزای اتاق عمله
کولون از سکوم شروع و تاسیگمویید ادامه داره که میتونه درهر قسمتی ازش تومور ، زخم ، مشکلات مادرزادی و .. به وجود بیاد
در مواردی که یک تمور در قسمتی از کولون داریم میتونیم فقط اون قسمت رو خارج کنیم تو این ویدیو بیمار یک تومور بدخیم در ناحیه کولون راست داشته که بعد از کولونوسکوپی قسمتی از ایلیوم، کولون راست (صعودی) تا قسمتی از کولون عرضی رو در آوردیم و روده هارو به هم وصل (آناستاموز) کردیم.
اناتومی
لایه های شکم
ابزار های ست جراحی
نخ ها
مراحل
ونکات به طور کامل گفته شدن
امیدوارم ببینید و براتون مفید باشه

((شرح عمل در پایین ویدئوها ))

 

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

شرح عمل همی کولکتومی راست

هدف از این جراحی آزاد کردن کولون از بافت های طراف و همچنین لیگاتور شاخه هایی از عروق است که از سوپوریور مزانتریک
آرتری منشا میگیرند ، برداشت اومنتوم و در نهایت کات کردن کولون است .
در همی کولکتومی راست از بخشی از ایلئوم تا هپاتیک فلکچر کات میشود و انتهای ایلئوم به قسمت بعد از هپاتیک فلکچر آناستاموز
داده میشود.
لایه های شکم :
* عضله اکسترنال اوبلیک که در ادامه شیت رکتوس را میسازد .
* شیت انتریور رکتوس
* عضله رکتوس که با کلمپ کنار زده شده و کامل باز میشود .
* شیت خلفی که در زیر رکتوس است و ترنسورز ابدومینوس آن را میسازد .
* اومنتوم بزرگ که لایه ای از پریتوئن به صورت چین خورده و همراه چربی است .که به ترنسورز کولون متصل است و باید جدا
شود.
ست : لاپاراتومی
تجهیزات لازم : اکارتور خودکار شکمی ، نخ سیلک ، استپلر ، 80-100کلمپ آلیس کمپ های روده ای کوتر ساکشن و ببکاک
نکته : لیگاشور و هارمونیک برای گرفتن عروق مزانتریک عالی است .
شرح عمل :
برش عرضی برای جلوگیری از فتق اینسیژنال داده میشود.
پوست و زیرجلد کات میشوو . زیرجلد شکم دو فاشیا دارد : فاشیای کمپر و اسکارپا که ضخیم تر است .)بافت های چربی کلاژنه که
جز زیرجلد محسوب میشوند (
شیت انتریور رکتوس بریده میشود . زیر این شیت عضله کتوس است . یک کلمپ زیر رکتوس می اندازیم و با کوتر کات میکنیم .
شیت خلفی را هم به کمک بیست.پوری یا متز برش میدهیم .
نکته : قسمتی از کولون هنگام کولونوسکوپی قبل عمل با مارکت مشخص شده که به رنگ تیره مشاهده میشود و حدود کات کردن
را برای ما مشخص میکند .
وایت لاین آو تولت : )یک خط سفید است که فاشیایی است که کولون را به معده متصل میکند و از پریتوئن منشا گرفته
است( با کمک متز جدا میکنیم .
دایسکشن به کمک کوتر انجام یشود . کولون ازبافت های اطراف جدا شده و شریان ها ، ورید ها و عروق همگی باید قطع شود .
اومنتوم را از کولون با کمک کوتر جدا میکنیم .
نکته ای که در هنگام لیگاتور عروق مزانتریک باید به آن توجه کرد این است که عروقی خونرسان به قسمتی که قرار است کات
شده لیگارتور شود اگر مثلا قبل از دوشاخه شدن عروق اون ناحیه را لیگاتور کنی و بخشی از ان شریان مسئول خونرسانی
قسمتی دیگر از کولون باشد بافت سالم کولون بعد از عمل دچار نکروز میشود . یا اگر عروق به خوبی لیگاتور نشود بیمار ممکن
است بعد از عمل دچار خونریزی داخل شکمی شود و وارد فاز شوک شود.
نکته :سوپریور مزانتریک که از آئورت منشا میگیرد به سه قسمت راست ، چپ و میانی تقسیم میشود. قسمت میانی به
دوشاخه راست و چپ تقسیم میشود . شاخه راست و راست میانی لیگاتور میشوند . ) دوسر رگ کلمپ قرار گرفته و با متز
میبریم سپس به کمک سیلک یا کلمپ های عروقی شکمی مخصوص کلمپ میکنیم (
نکته : نخ قسمتی که قرار است خارج شود برای پاتولوژی بلند کات میکنیم .
چون بخشی از ایلئوم هم برداشته میشود همین کار ها را برای این قسمت از ایلئوم انجام میدهیم .مزو را باز کرده و نور سیالیتیک را
روی ناحیه انداخته تا عروق به خوبی مشخص شوند . عروق مورد نظر را لیگاتور میکنیم .
شریان ایلئو سکال هم به همان روش لیگاتور میشود و به این ترتیب سکال از جریان خونرسانی کاملا خارج میشود .
از استپلر خطی دوطرفه استفاده میشود که یک پارت وارد ایلئوم و پارت دیگر وارد کولن میشود .
سوراخ کوچکی در ایلئوم و کولون ایجاد میکنیم) بالاتر از پارت دارای مارکت. هنوز بخش مورد نظر کولون خارج نشده( به اندازه ای
که استپلر خطی وارد شود .
نکته : بخشی که بین دو استپلر قرار بگیرد از بین میرود .
نکته : باید دقت کرد مزو بین دو لایه گیر نکند چون خونرسانی مختل میشود و آناستاموز نا موفق میشود.
نکته : از آلیس یا ببکاک استفاده میشود تا محل آناستاموز در یک سطح باشد .
با استپلر خطی برشی دیگر زده میشود تا قسمت سوراخ بسته شود.
اسکراب دست خود را زیر مزو انداخته تا مزو آسیب نبیند . هنگام استپلر زدن جراح ده ثانیه صبر میکند . سپس اسپلر زده میشود و
همزمان آن قسمت کات میشود . بخش کات شده به پاتولوژی فرستاده میشود .
نکته : جهت اطمینان از عدم لیک با کک نخ ویکریل یا مونوکریل سوچور زده میشود.
* جراح محل آناستاموز را چک میکند .
* حتما وسایل را شمارش میکنیم . جهت کاهش احتمال هرنی اینترنال جراح ممکن است مزوی کولون را به مزوی ایلئوم وصل کند .
* لنگازی را که زیر ناحیه آناستاموز انداخته بودیم خارج کرده و روده ها را داخل بدن میفرستیم .
* اومنتوم را روی ناحیه آناستاموز می اندازیم .
* با کمک ریچاردسون اکسپوژر ایجاد میکنیم .
* شیت پوستریور را میبندیم . شیت انتریور هم به همراه عضله رکتوس سوچور میشود .
* پوست با استپلر سوچور شده و در نهایت با گاز محل زخم را تمیز میکنیم . پانسمان انجام میشود .

با تشکر از خانم زهرا صدری

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید