از جمله جدیدترین شیوه های جراحی ، استفاده از ربات هاست که تو کل دنیا در حال توسعه اس
مقدماتی از شیوه این جراحی ها رو اینجا براتون گذاشتم ببینید
چرا که در آینده فقط از این روش ها استفاده میشه

 

برچسب ها :