اصول اسکراب در اتاق عمل

792

اصول اسکراب در اتاق عمل شامل :
باز کردن پک
باز کردن ست
پوشیدن گان
پوشیدن دستکش بسته
پوشوندن گان به جراح
دادن دستکش به جراح
تنظیم ست روی ترالی جراحی
نحوه گرفتن کلمپ ها و‌نکات
درپ دست
و نکات درپ دست
این ویدیو برای دانشجوهای خودمون و توی بیمارستان کارآموزیمون ضبط شده
اگر توی بیمارستان های شما مقداری با این کاری که ما کردیم تفاوتی میبینید طبیعیه،چون هر جایی ی روتین داره .
مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق‌عمل و همینطور رزیدنت‌های جراحی

 

 

7 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید