ست سپتوم

738

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۵/۱۴ سانت ظریف (TB-143-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

قیچی آیریس کرو ۱۱ سانت (TB-119-11)

 

قیچی بینی هایمن ۵/۱۸ سانت (TB-169-19)

 

سوزنگیر ریدر ۱۵ سانت دسته طلائی (TH-150-15)

 

سوزنگیر کرایل وود ۱۸سانت دسته طلائی (TH-122-18)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

پنست بایونت ۲۰ سانت (TC-162-20)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-129-16)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-128-16)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

اسپکلوم بینی کیلیان (TS-108-02)

 

اسپکلوم بینی کیلیان (TS-108-03)

 

پنس لوک ۵/۱۸ سانت (TS-154-01)

 

استئوتوم دبل گارد ۱۰ میلیمتر (TS-130-10)

 

استئوتوم دبل گارد ۱۲ میلیمتر (TS-130-12)

 

گوژ سپتوم (TS-134-17)

 

الویتور کیلیان (TJ-326-18)

 

الویتور فریر ۱۹ سانت یکطرفه تیز (TS-118-19)

 

اسکین هوک ۱۵ سانت (TF-102-02)

 

هوک دو شاخه کند (TF-122-14)

 

والشام (TS-148-01)

 

اش (TS-149-23)

 

چکش ۱۷۰ گرمی (TJ-492-19)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-08)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید