تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی جلسه سه

250

مباحث این جلسه شامل :
اسکاروتومی
فاشیاتومی
شکاف لب
شکاف کام

 

 

مشاهده در آپارات

 

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید