خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش
ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل نه
کشیدن استپلر با این وسیله خیلی راحت تر باشه

کانال تلگرام: @iranoperatingroom
کانال اینستاگرم :iran.or