خانه برچسب آترزی مری

برچسب: آترزی مری

دیگر مطالب این دسته بندی

خارج کردن استپلر پوستی

0
خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل نه کشیدن استپلر با این وسیله...

ست جراحی گوش