خانه برچسب آناتومی آئورت

برچسب: آناتومی آئورت

آناتومی آئورت شکمی

0

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه شش

0
مباحث این جلسه شامل : جراحي در ترومای ارتوپدی برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارتوپدی سندرم کمپارتمان ویدئو جراحی فاشیوتومی اکسترنال فیکساتور کلمپ لگنی تروما به دست مشاهده در آپارات   مشاهده در یوتیوب