خانه برچسب آکوترک

برچسب: آکوترک

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی هایپوسپادیازیس با دوبله دوبله فارسی

0
در کودکانی که مئاتوس ادراری آنها در نوک پنیس تشکیل نشده و پایینتر از سطح طبیعی آن یعنی در قسمت ونترال تشکیل می شود...