منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

استانداردهای استفاده از کوتر در جراحی

تو این فایل ویدئویی تمام نکاتی که در رابطه با کوتر هست رو توضیح دادم . اگه جایی خواستید استفاده...

مشاهده بیشتر