منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی انوکلیشن چشم با دوبله فارسی

Enucleation به معنی خارج کردن کل کره چشم بدون عضلات هست که در مواردی مثل عفونت اطراف چشم،تروما ، تومور...

مشاهده بیشتر