منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی اورکیکتومی با دوبله فارسی

  در کنسرهای تستیس یا بیضه باید با عمل جراحی بیضه رو خارج کرد برای این منظور از برش اینگوئینال...

مشاهده بیشتر