منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش تهیه محلول اپی نفرین برای تزریق در جراحی توسط آقای بهنام صیادی

توی این ویدئو کلیه نکات مربوط به تهیه محلول اپی نفرین یک در صد هزار توسط اقای بهنام صیادی به...

مشاهده بیشتر

تهیه محلول اپی نفرین یک در صد هزار و تکنیک بیحسی

تهیه محلول اپی نفرین ۱:۱۰۰/۰۰۰ اول آمپول کامل (یک در هزار) از اپی نفرین رو آماده کنید حالا یک سرنگ...

مشاهده بیشتر