خانه برچسب اپی نفرین

برچسب: اپی نفرین

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش برش جراحی فَنِنشتیل Pfannenstiel

1
این برش در جراحی های زنان کاربرد دارد که تلفظ آن در زبان فارسی کمی سخت بوده بنابراین تلفظ های مختلفی از آن وجود...