منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه شش

مباحث این جلسه شامل : جراحي در ترومای ارتوپدی برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارتوپدی سندرم کمپارتمان ویدئو جراحی فاشیوتومی...

مشاهده بیشتر

آموزش ترمیم شکستگی ساق پا با الیزارف و اکسترنال فیکساتور (دوبله فارسی)

اکسترنال فیکساتور در عمل هایی که شکستگی ها اپن هستن و یا عدم وجود استخوان رخ داده (بن لاس) انجام...

مشاهده بیشتر