منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی اینتروپیون (چرخش به داخل )پلک با دوبله فارسی

این عارضه عمدتا به علت پیری رخ میده که پلک بیمار بافتش شل شده و چشم به علت فشار ماهیچه...

مشاهده بیشتر