منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش مکانیسم و جایگذاری تنشن بند وایر با دوبله فارسی

یکی دیگه از انواع وسایلی که برای ترمیم استخوان مورد استفاده اس و یا در ترکیب با بقیه پروتز ها...

مشاهده بیشتر