منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی اگزنتریشن چشم با دوبله فارسی

Exenteration به معنی خارج کردن کل کره چشم به همراه عضلات و پریوست و پلک هاست که عمده ترین دلیلش...

مشاهده بیشتر

آموزش عمل جراحی انوکلیشن چشم با دوبله فارسی

Enucleation به معنی خارج کردن کل کره چشم بدون عضلات هست که در مواردی مثل عفونت اطراف چشم،تروما ، تومور...

مشاهده بیشتر

آموزش عمل جراحی اویسریشن چشم با دوبله فارسی

Evisceration به معنی خارج کردن محتویات کره چشم هست که در مواردی مثل عفونت چشم ، گلوکوم غیر پاسخ دهنده...

مشاهده بیشتر