خانه برچسب تروما

برچسب: تروما

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش انسزیون شکمی شورون

0
میشه تو این عمل ها از این انسزیون استفاده کرد ، هرچند که روش میدلاین به این روش ارجح تره اندیکاسیون ها شامل : هپاتکتومی کنسر های...

ست لوزه