منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش انواع تزریقات (فارسی)

در این فیلم آموزشی سرکار خانم جلالی کارشناس مرکز مهارت های بالینی اصول و انواع تزریقات را به دانشجویان آموزش...

مشاهده بیشتر