منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی اگزنتریشن چشم با دوبله فارسی

Exenteration به معنی خارج کردن کل کره چشم به همراه عضلات و پریوست و پلک هاست که عمده ترین دلیلش...

مشاهده بیشتر