خانه برچسب جراحی مری

برچسب: جراحی مری

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی در آوردن قسمتی از روده بزرگ (همی کولکتومی)...

2
این ویدئو آموزش عمل جراحی در آوردن قسمتی از کولون (همی کولکتومی) هست که به زبان فارسی دوبله شده. حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی...