خانه برچسب جی پاچ

برچسب: جی پاچ

آموزش انواع آناستاموزهای جراحی

2

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی اینتروپیون (چرخش به داخل )پلک با دوبله فارسی

0
این عارضه عمدتا به علت پیری رخ میده که پلک بیمار بافتش شل شده و چشم به علت فشار ماهیچه های اطراف به داخل...

آموزش گره جراحی (فارسی)