منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش درپ کردن بیمار برای عمل جراحی لاپاراتومی

آموزش نحوه درپ کردن بیمار در عمل های لاپاروتومی بعد شیو ناحیه عمل و پرپ کردن ما باید درپ ناحیه...

مشاهده بیشتر