منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش ترمیم شکستگی کاسه چشم با دوبله فارسی

شکستگی حاضر جزوه طبقه بندی لفورت ۳ هست و معمولا بیمار ترومای بدی داشته شکستگی هارو ابتدا روی مولاژ توضیح...

مشاهده بیشتر