منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش آناتومی قلب با دوبله فارسی

توی این ویدئوی آموزشی آناتومی دهلیز ها بطن ها دریچه ها عروق بزرگ موقعیت قلب در بدن لایه های اطراف...

مشاهده بیشتر