منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش کار با دستگاه لیگاشور جراحی

اینجا دستگاه لیگاشور رو راه اندازی کردیم و با استفاده از پروب اون کلیه حالت ها و نکات کار و...

مشاهده بیشتر