منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی کیست مجرای مشترک صفراوی با دوبله فارسی

این مشکل کیست (کیست تواین جراحی به معنی کیسه ای شدن هست نه داشتن یک کیست محتوی چرک) یک مشکل...

مشاهده بیشتر