منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

کاربرد و نحوه تنظیم می فیلد در عمل های مغز و اعصاب با دوبله فارسی

می فیلد با هد کلمپ یک وسیله است که با اون به سر بیمار برای جراحی مورد نظرشون پوزیشن دلخواه...

مشاهده بیشتر