منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

کتاب آناتومی و روش های جراحی نتر

این کتاب خیلی کتاب مفیدی در زمینه درک اپروچ های جراحی عمومیه Netter’s Surgical Anatomy and Approaches خودم سعی میکنم...

مشاهده بیشتر