خانه برچسب نخ جراحی

برچسب: نخ جراحی

ابداع جالبی در نخ های جراحی

0

دیگر مطالب این دسته بندی

عمل جراحی پلاک شریانی کاروتید(اندآرترکتومی)با دوبله فارسی

6
این ویدئو آموزش تصویری عمل جراحی برداشت پلاک شریانی شریان کاروتیده که به زبان فارسی دوبله شده .حین آموزش ویدئو کلیه نکاتی که یک...