منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش اصول تعبیه و وسایل الیزارف با دوبله فارسی

این ویدئو یک ورکشاپ در مورد ‘الیزارف’ و نحوه کار با تجهیزات و وسایل اونه همه نکاتی که شما در...

مشاهده بیشتر