خانه برچسب پای ضربدری

برچسب: پای ضربدری

ژنوواروم و ژنوولگوم

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل عمل جراحی سیستوسکوپی و یورتروسکوپی در خانم ها با...

0
  سیستوسکوپی در خانم ها به علت کوتاه بودن پیشابراه ساده تر از آقایونه اینجا سیستویورتروسکوپی کامل در یک خانم رو براتون آوردم که بیمار خانم...

آموزش آناتومی جراحی کبد