منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

ژنوواروم و ژنوولگوم

  سمت راستی اسمش ژنوواروم هست ژنو یه معنی هروی هست که به تولد ربط داره واروم هم از کلمه...

مشاهده بیشتر