خانه برچسب پلاک هومروس

برچسب: پلاک هومروس

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنیک گره جراحی ابردین مناسب برای زیرجلد

1
شاید تو جراحی ها دیده باشید جراحا ی گره با حلقه نخ میزنن اینجا تکنیکش رو توضیح دادم. مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق‌عمل و...

ابداع جالبی در نخ های جراحی

ست سپتوم