منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش ویدئو جراحی پیوند قرنیه به زبان انگلیسی

ویدئو آموزشی کامل از پیوند قرنیه نیازی به دوبله ندیدم دو تا نکته فقط داره اول اینکه قرنیه خود بیمار...

مشاهده بیشتر