خانه برچسب کشکک

برچسب: کشکک

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی با آناتومی جراحی

0
توتال تیروئیدکتومی و همی تیروئیدکتومی جزو عمل های غدد در جراحی گوارش هستند بخاطر حساسیت ارگان های اطرف تیرویید، جراحی این غده به تبحر و...

آموزش گره جراحی (فارسی)