خانه برچسب کلمپ لگنی

برچسب: کلمپ لگنی

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنیک گره جراحی ابردین مناسب برای زیرجلد

1
شاید تو جراحی ها دیده باشید جراحا ی گره با حلقه نخ میزنن اینجا تکنیکش رو توضیح دادم. مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق‌عمل و...