خانه برچسب کورپکتومی

برچسب: کورپکتومی

دیگر مطالب این دسته بندی

جلسات تدریس تکنولوژی جراحی فک و صورت

2
کلیه سرفصل های این فیلد جراحی در دو جلسه تدریس شده است   جلسه یک     جلسه دو  

آموزش آناتومی جراحی کبد