خانه برچسب TURP

برچسب: TURP

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل جراحی برداشت مری (ازوفاژکتومی) با دوبله فارسی

0
ویدئو شامل : مراحل عمل جراحی ازوفاژکتومی به روش ترانس هیاتال (مختصر) و توراکوتومی (کامل) همه ابزار های مورد نیاز آناتومی کامل معده و مری آناتومی کامل توراکس استپلر...