برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

سوزنگير 20 سانت (TH-126-20)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

آليس لوزه 23 سانت (TR-139-23)

 

پنس لوزه 22 سانت (TR-145-18)

 

ست كامل ديويس گگ (TR-114-00)

 

دهان بازكن (TR-126-13)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

دايسكتور لوزه هارد 5/22 سانت (TR-146-22)

 

دايسكتور اره اي هنك 23 سانت (TR-150-23)

 

كورت آدنوئيد (TR-156-01)

 

كورت آدنوئيد (TR-156-03)

 

كورت آدنوئيد (TR-156-05)

 

چاقوي لوزه (TR-154-22)

 

چاقوي لوزه (TR-154-22)

 

سيم سرنو (TR-166-00)

 

پنس شانگير 11 سانت (TD-195-11)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

برچسب ها :