ست لوزه

1098

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

سوزنگیر ۲۰ سانت (TH-126-20)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

آلیس لوزه ۲۳ سانت (TR-139-23)

 

پنس لوزه ۲۲ سانت (TR-145-18)

 

ست کامل دیویس گگ (TR-114-00)

 

دهان بازکن (TR-126-13)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

دایسکتور لوزه هارد ۵/۲۲ سانت (TR-146-22)

 

دایسکتور اره ای هنک ۲۳ سانت (TR-150-23)

 

کورت آدنوئید (TR-156-01)

 

کورت آدنوئید (TR-156-03)

 

کورت آدنوئید (TR-156-05)

 

چاقوی لوزه (TR-154-22)

 

چاقوی لوزه (TR-154-22)

 

سیم سرنو (TR-166-00)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید