آموزش عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی با آناتومی جراحی

2525

توتال تیروئیدکتومی و همی تیروئیدکتومی جزو عمل های غدد در جراحی گوارش هستند
بخاطر حساسیت ارگان های اطرف تیرویید، جراحی این غده به تبحر و دانش خاصی از آناتومی احتیاج داره
تو این ویدیو ابتدا آناتومی جراحی تیرویید و بعد ابزارهای مورد نیاز
و نهایتا کل پروسه جراحی گفته شده
همچنین برداشت پاراتیرویید و کاشت مجددشون هم گفتم .
امیدوارم براتون مفید باشه

 

((شرح عمل در پایین ویدئوها ))

 

مشاهده در آپارات

 

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

شرح عمل تیروئیدکتومی

اناتومی :
آناتومی در این عمل به دلیل حساسیت اعصاب از اهمیت بالایی برخوردار است .
هایوئید بن :بالا تر از غده تیرویید قرار گرفته است .
غضروف تیروئید
غضروف کریکوئید
ایستموس بخشی که دو لوب تیروئید را به هم وصل میکند
در بعضی از افراد تیروئید ممکن است به صورت تومورهای ندول ظاهر شود . ممکن است یک لوب یا هردو لوب تیروئید درگیر شده باشند .
تراشه
عروق و اعصاب مهم :
از کامن کاروتید چپ وراست دو شاخه ی لفت سوپریور تیروئید و لفت سوپریور تیروئید منشا میگرد .
از ساب کلاوین راست وچب شاخه های شریانی تیروسرویکال راست و چپ منشا میگیرند. از این شاخه های تیروسرویکال یک شاخه به سمت
گردن ودیگری
به تیروئید میرود وشاخه لفت اینفریور تیروئید آرتری و رایت اینفریور تیروئیدآرتری را میسازد .
نکته : تیروئید عضو پر خونی است و مجموعا چهار شریان به آن وارد میشود .
عصب واگ عصب دهم مغزی است . از واگ )هر دو سمت ( یک شاخه به نام لارنژیال نرو خارج میشود که خود به دوشاخه اینترنال و اکسترنال
تقسیم میشود . عصب واگ ادامه یافته و از زیر ساب کلاوین یک شاخه به سمت بالا میدهد به نام ریکارنت .
این اعصاب حنجره هستند که ممکن است حین جراحی تیروئید اسیب ببینند .
در سوپریور که خیلی به هم نزدیک هستند در نزدیک ترین قسمت به لوب تیروئید باید شریان را ببندیم .در قسمت اینفریور برعکس است و باید
مقداری فاصله گرفت سپس لیگاتور کرد .
ورید ها :
جمعا شش ورید هستند . دو ورید سوپریور راست وچپ که به اینترنال ژوگولار میریزند . دو ورید میدل که با هم به اینترنال ژوگولار میریزند .و دو
ورید اینفریور از براکیو سفالیک .
عضلات :
عضله استرنوهایوئید که از از قدام هایوئید تا استرنوم کشیده شده است .
زیر استرنوهایوئید ، عضله استرنو تیروئید قرار گرفته است .
شرح عمل :
ناچ استرنوم و فک به عنوان لند مارک در نظر گرفته میشوند .دو انگشت بالاتر از ناچ محل انسزیون ست . برای تقارن بهتر از نخ استفاده میشود .
تجهیزات لازم : دوعدد اکارتور چنگکی ، دو عدد لانگینگ بک ، دوتا الیس ،دو عدد رایت انگل ،چهار عدد کلمپ ، نخ های ویکریل و سیلک و لیگاشور
و بایپولار .متز و …
بعد از برش پوست و زیر جلد به عضله پلاتیسما میرسیم .با استفاده از متز یه مقداری بالار ترفته و ازاد میکنیم تا عضله هایوئید از بالا و استرنوم از
پایین و کناره ها تا حدود استرنو کلوماستوئید .
از سوچور های اسکین ترکشن جهت اکسپوز ناحیه عمل استفاده میشود.
عضله هایوئید برش داده میشود . با کمک 2رایت انگل انتریور ژوگولار وین را یافته و کلمپ میکنندو بینش را کات کرده و لیگاتورمیکنند .
با متز به عمق مرویم تا جایی که کاروتید راببینیم . اسکراب دو عدد آلیس را آماده میکند .با کمک بیاپولار میدل ژوگولار وین را لیگاتور کرده.
رایت سوپریور تیروئید آرتری هم به کمک دو رایت انگل لیگاتور میشود .
نکته : باید دقت کرد که به غدد پاراتیروئید آسیب نرسانیم .
جراح با متز به عمق میرود تا ریکارنت لارنژیال را بیابد. و لیگاتور کند . حتما باید دقت داشت عصب راجعه آسیب نبیند .
باید تیروئید را از تراشه جدا کرد . با لیگاشور به سمت تراشه میرویم ورید ها را میگیریم تا به ایستموس برسیم .
اگر همی تیروئیدکتومی کنیم فقط لوب مورد نظر را برمیداریم .ایستموس را با رایت انگل گرفته و ما متز کات میکنیم .در توتال تیروئیدکتومی مراحل
برای لوب بعدی انجام میشود
نکته : هنگام اکسپوز و استفاده از متز جهت از دوبکی جهت جلوگیری به عروق استفاده میشود .
زاکرکندلتوبرکل )برجستگی تیروئیدی ( که از لحاظ آناتومیکی مهم است و کات میشود .
پاراتیروئید ها جدا میشوند .
زمانی که تمام شریان ها و ورید ها گرفته شد به آرامی تیروئید از تراشه جدا میشود ) با متز بهتره تیغ زیاد سیف نیست (
عضله استرنوهایوئید با ویکریل 2.0میبندیم . عضله پلاتیسما و زیرجلد و پوست هم سوچور میشوند .
نکته : اگر پاراتیرویید درآمده باشد همراه تیروئید آنرا جدا کرده و تکه میکنیم . مقداری استرنوکلوئیدوماستویید را باز کرده و تیکه تیکه قرار میدهیم
توی برش عضله .

با تشکر از خانم زهرا صدری

2 پیام ها

  1. “جراح با متز به عمق میرود تا ریکارنت لارنژیال را بیابد. و لیگاتور کند .”
    ؟؟؟؟؟عصب را لیگاتور کند؟؟

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید