تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه دو

255

عناوین این جلسه :
برنامه ريزی در جراحي اورژانس مغز و اعصاب
نکات آناتومیکی ستون فقرات
جراحی تعبیه EVD
جراحی هماتوم اپی دورال

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

پیام 1

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید