تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه سه

267

مباحث این جلسه شامل :
جراحی در ترومای قفسه سینه
برنامه ريزی در جراحي اورژانس قفسه سینه
پنوموتوراکس
ویدئوی جراحی چست تیوب گذاری
تامپوناد قلبی
صدمات دیافراگم

 

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید