تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه چهار

342

مباحث این جلسه :
آشنایی با جراحی در ترومای شکمی
برنامه ريزی در جراحي اورژانس شکمی
نکات آناتومیکال
آسیب به روده ها
آسیب به معده

جراحی DPL

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید