تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه پنج

290

مباحث این جلسه شامل :
آسیب به کبد
مانور پرینگل
آسیب به طحال
ویدئوجراحی برداشت طحال

 

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید