تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه شش

194

مباحث این جلسه شامل :
جراحي در ترومای ارتوپدی
برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارتوپدی
سندرم کمپارتمان
ویدئو جراحی فاشیوتومی
اکسترنال فیکساتور
کلمپ لگنی
تروما به دست

مشاهده در آپارات

 

مشاهده در یوتیوب

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید