تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه هفت (پایانی)

109

مباحث این جلسه شامل :

جراحی در ترومای اورولوژی

برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارولوژی

آناتومی و محل آسیب ها

پارگی مجرای ادراری

جراحی کتتراسیون سوپراپوبیک

پنیس فرکچر

تروما به کلیه

ویدئو جراحی نفرکتومی

 

ویدئو این جلسه در سایت آپارات موجود نمیباشد.

لطفا برای دیدن ویدئو از وی پی ان استفاده کنید.

دریافت از کانال تلگرام با کیفیت 720

دریافت از کانال تلگرام با کیفیت 360

مشاهده در یوتیوب

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید