جمع کردن سیم ها (به روش طناب سرخپوستی) در اتاق عمل

524

این ی روش خوب برای جمع کردن سیم ها در اتاق عمله تا زمانی که سر عمل هستید سیم ها به هم گره نخورن
مناسب برای دانشجویان و اساتید رشته اتاق‌ عمل

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید